www.sparrowbag.com
International - English
Česká republika
Magyarország
Slovenská republika
 • Vyber si svoji velikost
 • Vyzkoušejte si to sami! Registrujte se do našeho tréninku! SPARROWBAG Intervalový trénik SPARROWBIC Tvarování těla
 • Ukaž co umíš! Nahrajte si vlastní tréninkové video! Najděte unikátní SPARROWBAG cvičení!
 • SPARROWBAG tréninková metoda 12 základních cviků pro začátečníky i pokročilé sportovce
 • Sledujte svůj vývoj Využijte on-line tréninkového deníku Naplánujte si vlastní SPARROWBAG kruhový trénink
 • Pomůžeme Vám dostat se na úplný vrchol!
Autorská práva
Vstup na kteroukoli z webových stránek SPARROWBAG (http://SPARROWBAG.com) znamená, že návštěvník souhlasí s následujícími podmínkami:
 
 • Veškerý obsah webové stránky http://SPARROWBAG.com (dále uváděný jen jako: Webová stránka) je vlastnictvím SPARROWBAG Hungary Kft. (dále uváděná jen jako: Majitel).

 

 • Majitel si vyhrazuje všechna práva kopírování či distribuce jakékoli části Webové stránky pomocí jakékoli techniky, či ukládání jakékoli části Webové stránky na jakýkoli druh nástroje ukládání dat. Obsah stránek, které tvoří součást Webové stránky, je pod ochranou mezinárodního a maďarského práva.

 

 • Bez předchozího písemného souhlasu Majitele je zakázáno: užívat nebo prodávat části nebo celý obsah Webové stránky (včetně: textu, grafiky, obrázků, zvukových nebo video materiálů, datové skladby, postupu, programu, konstrukce atd.). Jakoukoli část obsahu Webové stránky si Uživatel může uložit na svůj vlastní pevný disk, nebo si ji vytisknout. To mu ale nedává žádné právo z něj reprodukovat více fotokopií či pořizovat více výtisků, ukládat jej do databáze, činit jej stahovatelným, nebo jej dávat do komerčního oběhu.


 • Stránky Majitele jsou plně (včetně reklamy) chráněny zákony o autorském právu. Je zakázáno vyjímat jakoukoli část, nebo oddíl, a dávat je k dispozici, distribuovat je či publikovat je pro veřejnost. Rovněž je zakázáno bez předchozího písemného pověření Majitele znázorňovat a zobrazovat obsah Webové stránky, či jej zpřístupňovat veřejnosti pomocí jakéhokoli technického řešení, dokonce v nezměněné podobě.


 • Veškeré neoprávněné kopírování a reprodukce, včetně toho shora uvedeného, bude stíháno podle zákona v plném rozsahu. Majitel se může domáhat zastavení protiprávního jednání, jakož i uplatnit nárok na náhradu škody.


 • Z Webové stránky je dovoleno sbírat informace jen s odkazem na danou Webovou stránku, avšak jen za podmínky, že uživatel danou (-é) informaci (-e) nebude měnit, a u každé publikace informací bude uveden jasný a jednoznačný odkaz na Webovou stránku.


 • Název domény http://SPARROWBAG.com je chráněn zákony o autorském právu a samotný název SPARROWBAG je registrovanou značkou výrobku. Jiný než shora uvedený odkaz lze použít jen s předchozím písemným pověřením Majitele.


 • Majitel udělá všechno pro to, aby poskytoval přesná a důvěryhodná data, v žádném případě ale nemůže odpovídat za náhradu škody vyplývající z informací, které od něj proudějí.