• Vyberte si svoju veľkosť
  • Ukážte čo viete! Nahrajte si vlastné tréningové video! Vytvorte si unikátne SPARROWBAG cvičenia!
  • Pomôžeme vám dostať sa na samý vrchol! Ľahko implementovateľná tréningová metóda Cvičenia šité na mieru daného športu
  • SPARROWBAG tréningová metóda 12 základných cvikov Pre začiatočníkov i pokročilých športovcov
  • Sledujte svoj ​​vývoj! Využite on-line tréningový denník! Naplánujte si vlastný SPARROWBAG kruhový tréning!
Dynamické cvičenia
Odporúčame naše cvičenia pre nasledujúce športy: bojové umenia, basketbal, hádzaná, tenis, atletika, šerm, gymnastika, lyžovanie, ľadový hokej, ... atď.
ZDVIH KOLIEN
Postavte sa do vzpriamenej pozície. Vrece držte po oboch stranách v natiahnutých pažiach nad kolenom pravej nohy. Zdvihnite nohu smerom hore s pokrčeným kolenom do vodorovnej polohy. Vráťte sa do východiskovej pozície a cvičenie opakujte aj na druhú nohu.
DYNAMICKÝ TRH
Majte postoj na šírku ramien. Choďte do drepu, až sa kolená ohnú pod uhlom 45 °, zároveň sa SPARROWBAG dostáva na úroveň kolien. Dynamicky sa vystrite tak, že začnete pohyb ťahaním ramien späť s následným vytiahnutím paží do úrovne brady. Len čo dosiahnete postoj, vaše paže sa dostanú do vzpaženia a vytiahnete SPARROWBAG nad hlavu. Celý cvik by mal byť vykonaný jedným plynulým pohybom, kedy SPARROWBAG opisuje oblúk.
VÝSKOK
Položte si vrece rovnomerne za krk a držte ho na oboch stranách. Majte postoj na šírku ramien, potom sa znižujte do pozície drepu a ťahajte boky späť, ako by ste sa chceli posadiť na stoličku do okamihu, než stehná dosiahnu uhol 75 °, zastavte sa v tejto pozícii na jednu sekundu, pred tým než vyskočíte hore.
TRČENIE
Položte si SPARROWBAG symetricky na hrudník a pridržiavajte ho na oboch stranách. Dynamicky ho vytiahnite dopredu a hore pod uhlom 45 °, s ľahkým výpadom jednej nohy. Vráťte sa do východiskovej pozície a opakujte cvik s výpadom druhej nohy. Celý cvik by mal byť vykonaný jedným plynulým pohybom.
VÝRAZ HORE
Ležte na chrbte s pokrčenými kolenami, paže ohnuté v lakťoch. Pridržujte SPARROWBAG oboma rukami na hrudníku. Vykonajte dynamicky trh vertikálne nahor, padajúci SPARROWBAG chyťte v natiahnutých pažiach, ktoré vrátite ihneď späť na hrudník. Toto cvičenie by malo byť vykonané dynamicky, plynulým opakovaním bez prestávky.
PREDNÉ METKALFI
Položte si vrece na zadnú časť krku a urobte pozíciu výpadu tak, aby koleno prednej nohy bolo ohnuté pod uhlom 90 °. Odrazte sa hore zo zeme. Vymeňte nohy tak, aby predná noha vystriedala pozíciu zadnej nohy. Vráťte sa do východiskovej polohy tak, aby predná noha vystriedala pozíciu zadnej nohy. Cvičenie niekoľkokrát opakujte.
ŽABÍ VÝSKOK
Výskok z drepu
Položte si vrece na zadnú stranu krku a znížte sa do kolien pod uhlom 90°. Dynamicky sa odrazte nahor s pretiahnutými nohami a vráťte sa do východiskovej polohy. Cvičenie opakujte.
VÝSTUPY NA DEBNU
Položte si vrece na zadnú stranu krku a držte ho pevne na oboch stranách. Východisková pozícia je stoj pred debnou (stepom). Nasleduje krok na debnu (step) pravou nohou. Stojte na pravej nohe a koleno ľavej nohy vytiahnite vysoko vpred. Nasleduje krok späť do východiskovej polohy. Vystriedajte nohy a cvičenie opakujte. (Pozn. Namiesto debny môžete použiť ďalšie SPARROWBAGy, lavice, stoličky, ....)
VÝSKOKY NA DEBNOU
so striedaním nôh
Položte si vrece na zadnú časť krku. Postavte sa pred debnu (step) a pri východiskovej pozícii si dajte pravú nohu na debnu. Odrazte sa z oboch nôh súčasne hore a vymeňte nohy vo vzduchu (v miernom výskoku). Cvičenie opakujte. (Pozn. Namiesto debny môžete použiť ďalšie SPARROWBAG®y, lavice, stoličky, ....)
POSILŇOVANIE BRUŠNÝCH SVALOV 3.
so zdvihnutými nohami
Ľahnite si na zem a položte si vrece na brucho. Paže aj nohy sú vystreté. Pomaly zdvíhajte zároveň paže aj nohy v natiahnutej polohe. Dotknite sa pažami nôh a následne sa vráťte do východiskovej pozície.
POSILŇOVANIE BRUŠNÝCH SVALOV 4.
bicykel
Sadnite si na zem a natiahnite nohy. Položte si vrece na zadnú stranu krku a držte ho po oboch stranách. Zdvihnite nohy zo zeme a striedavo ich naťahujte a krčte. Proti ľavému kolenu pritiahnite pravý lakeť a opačne.
HYPEREXTENZIA 2.
s výrazom vpred
Ľahnite si na brucho. Položte si vrece na zadnú stranu krku a držať ho pevne na oboch stranách Pomaly zdvíhajte trup. Po zdvihnutí trupu vykonajte výraz s vrecom vpred smerom nahor v 30 ° uhle. Následne sa vráťte do východiskovej pozície. Pri cvičení zdvihnite hlavu a pozerajte sa pred seba.
DYNAMICKÉ KĽUKY
Položte si vrece na zadnú časť krku. Vykonajte kľuk. Udržujte vzpriamené držanie tela pri pohybe dole. Natiahnite dynamicky paže pre zdvihnutie vášho tela do východiskovej pozície tak, aby sa dlane na moment nedotýkali zeme.
Je dobré vedieť
Pre nižšiu obtiažnosť robte kľuky s oporou kolien na podložke.
NOŽNICE
s poskokom
Položte si vrece rovnomerne za krk a držte ho na oboch stranách. Vykročte dopredu a vo výskoku vymeňte nohy. Opakujte dynamický pohyb bez odpočinku.