www.sparrowbag.com
International - English
Česká republika
Magyarország
Slovenská republika
  • Vyber si svoji velikost
  • Vyzkoušejte si to sami! Registrujte se do našeho tréninku!  SPARROWBAG Intervalový trénik SPARROWBIC Tvarování těla
  • Ukaž co umíš! Nahrajte si vlastní tréninkové video! Najděte unikátní SPARROWBAG cvičení!
  • SPARROWBAG tréninková metoda 12 základních cviků pro začátečníky i pokročilé sportovce
  • Sledujte svůj vývoj Využijte on-line tréninkového deníku Naplánujte si vlastní SPARROWBAG kruhový trénink
  • Pomůžeme Vám dostat se na úplný vrchol!
Důvody pro použití SPARROWBAG®:

- jde o inovační metodu tréninku, která je vhodná pro všechny druhy sportu

- 20timinutové cvičení na základní úrovni je ekvivalentem fyzických nároků při jednohodinovém tréninku v tělocvičně

- časová úspora a navíc - cvičení lze provádět kdekoliv

- můžete jej používat samostatně nebo ve skupině

- snadno se s ním naučíte zacházet

- rozpisy tréninku, individuálně „šité na míru“, si můžete stáhnout z webu

- rozvíjí dovedností, např.: rovnováhu, držení těla

- účinná prevence proti úrazům

- bezpečné použití (výrazně bezpečnější než u jakéhokoli jiného tréninkového náčiní, které je v současnosti k dostání na trhu)

- je ekvivalentem kompletní sady činek v provedení „vše v jednom“ (tudíž nákladově velmi efektivní)

- snadná skladovatelnost

- stejně tak jej lze použít pro rehabilitační
účely
 

Komu doporučujeme?
SPARROWBAG® je jak inovační součástí sportovní výstroje, tak zároveň metodou komplexního tréninku. Cviky se SPARROWBAG® jsou vhodné k souběžnému rozvoji svalstva celého těla. S pomocí jednoduchých cviků lze dokonce i v krátkém čase dosáhnout působivých výsledků. Cviky můžete provádět kdykoliv a kdekoliv, samostatně nebo ve skupinách. Lze je doporučit komukoliv ve věku od 10 let.
 
Vzhledem k bezpečnému užívání pytle se dá konstatovat, že se jedná o výborné náčiní pro začátečníky, aby si celkově vypracovali své svaly a dostali se na potřebnou úroveň fyzické zdatnosti. K tomu, abyste si to usnadnili, si můžete bezplatně stáhnout jednotlivé zásady pro trénink přímo z webové stránky.

Ti, kdo mají rádi trénink ve skupinách, se mohou scházet se svými SPARROWBAG®y v tělocvičně nebo na jiných akcích zaměřených na fyzickou zdatnost či při provozování aerobiku.
 
V případě profesionálních sportovců lze SPARROWBAG® začlenit do jejich tréninkového programu jako doplněk nebo jako samostatné cvičení. Nad rámec základních cviků si lze z webové stránky stáhnout doplňkové cviky specifické pro daný druh sportu.
Plnění pytle

Váhu SPARROWBAG® byste si měli přizpůsobit vaší vlastní, skutečné úrovni fyzické zdatnosti. Pytel se plní přes jeho násypku až na požadovanou počáteční hmotnost, kterou můžete sledovat na stupnici na boku pytle. Jako náplň použijte výhradně suchý písek! Jakmile bude SPARROWBAG® naplněný, uzavřete jeho plnicí otvor jednoduše tak, že ohnete jeho násypku a utáhnete ji nylonovou šňůrou.

Konstrukce pytle

Při navrhování konečné formy SPARROWBAG® jsme provedli analýzu různých cviků a jejich příslušné způsoby uchopení. To, co vede k účinnému fyzickému rozvoji, nespočívá jen v obtížnosti uchopení, ale také v přizpůsobování hmotnosti. Bylo tedy důležité, aby se mohl SPARROWBAG® při plnění dát snadno otevírat a uzavírat. Materiál, ze kterého je vak vyroben, je vodu odpuzující, a písek uvnitř zůstává tudíž suchý, a jeho rozličné části jsou dohromady sešité pomocí velmi silného vlákna.
Jak SPARROWBAG® funguje?
SPARROWBAG® byl především navržen tak, aby se zapojovaly a procvičovaly ty svaly, které nebývají stimulovány během typického tréninku v tělocvičně. SPARROWBAG® je tělu ergonomicky přizpůsobený. Dále je třeba zdůraznit, že z důvodu, že na něm nejsou žádná držadla nebo jiné prvky, které by usnadňovaly jeho uchopení, a s ohledem na to, že náplň písku neustále mění svůj tvar, vynucuje si pytel rozvíjení jinak opomíjených svalů. Vzhledem k tomu, že toto náčiní se nedá lehce držet, zabraňuje pohybu vah, které jsou nepoměrně větší než je síla rukou nebo paží, a následkem toho je vyloučeno riziko přetížení. Jeho tvar, materiál, ze kterého je vyroben, a náplň písku jej činí zvlášť bezpečným.
 
Celé tělo je možné stimulovat 12 základními cviky. Intenzitu tréninku můžeme libovolně zvyšovat tím, že budeme opakovaně provádět množství sestav u každého cviku, nebo že budeme opakovat celou sérii cviků, a stejně tak, že budeme upravovat hmotnost samotného SPARROWBAG®. Tímto způsobem budeme moci dospět k velmi rozmanitému tréninkovému programu a zabráníme tomu, aby se naše tělo až příliš nepřizpůsobilo určité úrovni fyzických nároků.
Úvodní poznámky
 
Specifikem desetiboje (běhu na 100 metrů, 400 metrů a 1500 metrů, skoku do dálky, vrhu koulí, skoku do výšky, běhu na 110 metrů překážek, hodu diskem, skoku o tyči, hodu oštěpem) je, že atleti musí vynikat současně, co se týče rychlosti, síly, vytrvalosti a koordinace. Sladění těchto dispozic vyžaduje návrh profesionálně velmi přesně stanoveného tréninkového rozvrhu.
S velmi vytrénovanými profesionálními atlety je obtížné dosáhnout velkolepého a rychlého zlepšení. To ale bylo přesně, k čemu došlo. Atleti prováděli 10 základních cviků s pytlem dvakrát týdně. Počáteční hmotnost pytle se v 9. týdnu zvýšila z 20 kg na téměř 50 kg. Výsledek byl ohromující: Vedle toho, že atleti dosáhli zvětšení síly svalů o 15%, zaznamenali také významné zlepšení koordinace a délka času, kterou potřebovali k regeneraci po tréninku, se zkrátila o 50%.
 
Název „SPARROW” („Brabec“)
Název produktu “SPARROWBAG” se inspiroval v příjmení hlavního trenéra Sparrowa, který tuto metodu cvičení podporoval.
 

 
Příběh SPARROWBAG®
Myšlenka SPARROWBAG® pochází již z počátku 90. let, kdy se skupina vybraných atletů-desetibojařů z týmu z kontinentální Evropy připravovala na Vysoké škole Brighama Younga (BYU) ve městě Provo (ve státě Utah v USA) na devítitýdenním tréninkovém táboře v budování základů tělesné zdatnosti. Trenér, který tehdy odpovídal za formování a udržování síly, neměl spolu s atlety představu o tréninkovém zázemí a zařízení, které vysoká škola nabízela, se rozhodl pro to, aby se do tréninkového programu začlenily nové, jednoduché, ale účinné prvky.
 
Jedním z těchto prvků byl pytel naplněný pískem, který sloužil hlavně jako náhrada pro případ eventuálního nedostatku činek a náčiní pro trénink. Pytel byl zhotoven z výstřižku z jednoho páru džínů a byl naplněn pískem ”vypůjčeným” z prostoru doskočiště pro skok do dálky.

Zvolená metoda během těchto 9 týdnů přinesla neočekávané zlepšení a dala tak základ tradici pytle. Ten si postupně našel své místo v rámci tréninkových programů jiných sportovních disciplín, kde je správně vyvážený rozvoj svalstva podstatný pro „fyzickou kulturu“ daného druhu sportu.