• Vyber si svoji velikost
  • Vyzkoušejte si to sami! Registrujte se do našeho tréninku!  SPARROWBAG Intervalový trénik SPARROWBIC Tvarování těla
  • Ukaž co umíš! Nahrajte si vlastní tréninkové video! Najděte unikátní SPARROWBAG cvičení!
  • SPARROWBAG tréninková metoda 12 základních cviků pro začátečníky i pokročilé sportovce
  • Sledujte svůj vývoj Využijte on-line tréninkového deníku Naplánujte si vlastní SPARROWBAG kruhový trénink
  • Pomůžeme Vám dostat se na úplný vrchol!
Dinamické cvičení

Doporučujeme naše cvičení pro následující sporty: bojové umění, basketbal, házená, tenis, atletika, šerm, gymnastika, lyžování, lední hokej, ... atd.

ZDVIH KOLEN
Stoupněte si do vzpřímené pozice. Pytel držte po obou stranách v natažených pažích nad kolenem pravé nohy. Zvedněte nohu směrem nahoru s pokrčeným kolenem do vodorovné pozice. Vraťte se do výchozí pozice a cvičení opakujte i na druhou nohu.
DYNAMICKÝ TRCH
Mějte postoj v šíři ramen. Jděte do dřepu, až se kolena ohnou pod úhlem 45°, zároveň se SPARROWBAG dostává na úroveň kolen. Dynamicky se postavte, tím že začnete pohyb táhnutím ramen zpět, který následuje vytažením paží do úrovně brady. Jakmile dosáhnete postoje, vaše paže se dostanou do vzpažení a vytáhnete SPARROWBAG nad hlavu. Celý cvik by měl být proveden jedním plynulým pohybem, kdy SPARROWBAG opisuje oblouk.
VÝSKOK
Položte si pytel rovnoměrně za krk a držte na obou stranách. Mějte postoj v šíři ramen, poté se snižujte do pozice dřepu a táhněte boky zpět, jako byste se chtěli posadit na židli do okamžiku než stehna dosáhnou úhlu 75°, zastavte se v této pozici na jednu sekundu, před tím než vyskočíte nahoru
TRČENÍ
Položte SPARROWBAG symetricky na hrudník a přidržujte na obou stranách. Dynamicky vytáhněte dopředu a nahoru pod úhlem 45°, s lehkým výpadem jedné nohy. Vraťte se do výchozí pozice a opakujte cvik s výpadem druhé nohy. Celý cvik by měl být proveden jedním plynulých pohybem.
VÝRAZ VZHŮRU
Ležte na zádech s pokrčenými koleny, ohnuté paže v loktech. Přidržujte SPARROWBAG oběma rukama na hrudníku. Proveďte výraz dynamicky vertikálně nahoru, padající SPARROWBAG chyťte v natažených pažích, které vrátíte ihned zpět na hrudník. Toto cvičení by mělo být provedeno dynamicky, plynulým opakováním bez přestávky.
PŘEDNÍ METKALFI
Položte pytel na zadní část krku a proveďte pozici výpadu tak, aby koleno přední nohy, bylo ohnuté pod úhlem 90°. Odražte se nahoru ze země. Vyměňte nohy tak, aby přední noha vystřídala pozici zadní nohy. Vraťte se do výchozí polohy tak, aby přední noha vystřídala pozici zadní nohy. Cvičení několikrát opakujte.
ŽABÍ VÝSKOK
Výskok ze dřepu
Položte pytel na zadní stranu krku, a snižte se do kolen pod úhlem 90°. Dynamicky se odražte vzhůru s protaženými nohami a vraťte se do výchozí polohy. Cvičení opakujte.
VÝSTUPY NA BEDNU
Položte pytel na zadní stranu krku a držet ho pevně na obou stranách. Výchozí pozice je stoj před bednou (stepem). Následuje krok na bednu (step) pravou nohou. Stůjte na pravé noze a koleno levé nohy vytáhněte vysoko vpřed. Následuje krok zpět do výchozí polohy. Vystřídejte nohy a cvičení opakujte. (Pozn. Místo bedny můžete použít další SPARROWBAGy, lavice, židličky, …)
VÝSKOKY NA BEDNU
se střídáním nohou
Položte pytel na zadní část krku. Postavte se před bednu (step) a při výchozí pozici dejte pravou nohu na bednu. Odrazte se z obou nohou současně nahoru a vyměňte nohy ve vzduchu (v mírném výskoku). Cvičení opakujte. (Pozn. Místo bedny můžete použít další SPARROWBAGy, lavice, židličky, …)
POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ 3.
Lehněte si na zem a položte pytel na břicho. Paže i nohy jsou natažené. Pomalu zvedejte zároveň paže i nohy v natažené poloze. Dotkněte se pažemi nohou a následně se vraťte do výchozí pozice.
POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ 4.
Sedněte si na zem a natáhněte nohy. Položte pytel na zadní stranu krku a držte ho po obou stranách. Zvedněte nohy ze země, střídavě je natahujte a skrčujte. Proti levému koleni přitáhněte pravý loket a opačně.
HYPEREXTENZE 2.
s výrazem vpřed
Lehněte si na břicho. Položte pytel na zadní stranu krku a držet ho pevně na obou stranách Pomalu zvedejte trup. Po zvednutí trupu proveďte výraz s pytlem vpřed směrem nahoru v 30°úhlu. Následně se vraťte do výchozí pozice. Při cvičení zvedněte hlavu, dívejte se před sebe.
DYNAMICKÉ KLIKY
Položte pytel na zadní část krku. Proveďte klik. Udržujte vzpřímené držení těla při pohybu dolů. Natáhněte dynamicky paže pro zvednutí vašeho těla do výchozí pozice, tak, aby se dlaně na moment nedotýkali země.
Je dobré vědět
Pro nižší obtížnost provádějte kliky s oporou kolen na podložce.
NŮŽKY
s poskokem
Položte si pytel rovnoměrně za krk a držte na obou stranách. Vykročte dopředu a ve výskoku vyměňte nohy. Opakujte dynamický pohyb bez odpočinku.