www.sparrowbag.com
International - English
Česká republika
Magyarország
Slovenská republika
 • Vyber si svoji velikost
 • Vyzkoušejte si to sami! Registrujte se do našeho tréninku! SPARROWBAG Intervalový trénik SPARROWBIC Tvarování těla
 • Ukaž co umíš! Nahrajte si vlastní tréninkové video! Najděte unikátní SPARROWBAG cvičení!
 • SPARROWBAG tréninková metoda 12 základních cviků pro začátečníky i pokročilé sportovce
 • Sledujte svůj vývoj Využijte on-line tréninkového deníku Naplánujte si vlastní SPARROWBAG kruhový trénink
 • Pomůžeme Vám dostat se na úplný vrchol!
Navrhujeme naši metodu …

Těm, kdo se rozhodli dosáhnout podstatného rozvoje svalové hmoty a zvýšení síly, úbytku váhy během krátké doby nebo jen vytvarování své postavy individuálně prováděnými cvičebními plány.
 
S filozofií cvičení navrhovaného metodou SPARROWBAG® si začátečníci i trénovaní jedinci najdou svoji vlastní úroveň a uspokojení z výsledků, protože stimuluje svaly velice specifickým způsobem. Zde se můžete dočíst, jak je to možné. 
 
Pro individuální cvičení
Cyklus cvičení obsahující jednoduché cvičební prvky
Cvičební metoda SPARROWBAG® může nahradit nebo doplnit silové tréninkové cvičení, které již máte v programu. Základem této metody jsou krátké série cviků (12 základních cviků), které stimulují všechny části těla.
Principem cyklu cvičení je, že cvičící osoba provádí stejný cvik 8-10krát, následně začne dělat další až projde všech 12 cviků v určitém pořadí. Pak se série opakují po krátké přestávce v délce 1-2 minut. Počet opakování a počet sérií, které se provádějí, poskytují variabilitu cvičebních programů.
 
SPARROWBAG® CORE trénink pro váš trup, který vede k rychlým výsledkům
Vyrovnané zatěžování stabilizačních i motorických svalů zajišťuje rozvoj celého svalového systému. Cviky nejsou prováděny izolovaně, jako např. obvyklé břišní cviky, ale každý z nich rozvíjí současně několik svalových skupin. Speciální tvar pytle tím umožňuje ještě lepší výsledky. Protože náplň pytle je nestabilní a jeho držení si vyžaduje soustředění, jsou do cvičení zapojeny také svaly, které je jinak obtížné stimulovat. Cviky dávají jasný důraz na funkce trupu a tím tato metoda zlepšuje držení těla a koordinaci.
Více o CORE tréninku se dočtete v dokumentech ke stažení.
 
Cvičební program zdarma ke stažení a doplňkové cviky
Kalkulačka cvičebního programu – najdete ji na našich webových stránkách – nabízí zde pro všechny věkové skupiny přesně určené cvičební programy podle pohlaví, váhy a fyzické zdatnosti cvičence. Najdete zde programy sestavené ze základních cviků vedoucí k rychlému výsledku. Případně si můžete naplánovat svůj vlastní dlouhodobý rozvíjející program a postupovat krok za krokem.
Na našich stránkách jsou také uvedeny další cviky pro ty, kteří si chtějí zvyšovat své limity pro jeden určitý sport.
 
Náplň dle vlastních potřeb, možnost použití kdekoliv, šetří čas
Není třeba chodit do tělocvičny, když používáte pískové pytle SPARROWBAG®. Jedinečný systém náplně umožňuje progresivní zvyšování zátěže, takže tělo dostává pravidelně nové stimuly. Úplnou sadu tradičných zátěží můžete nahradit jediným pytlem. Písek používaný jako náplň (písek z kamene) je možné koupit v obchodě se stavebninami.
Je možné ho používat kdekoliv: 1 m2 je vše co potřebujete. Je možné ho používat venku, v místnosti, na dovolené nebo kdekoliv, kde pocítíte potřebu se trochu povzbudit.
Jedná se o časově úsporné cvičení: opakování 2-3 úplných sérií cviků trvá asi 15-20 minut. Tento čas je dostatečný k tomu, abyste dostali stejnou zátěž, jako při normálním cvičení v tělocvičně se zátěží. Ale dosahuje se toho krátkým, rychlým opakováním a nejvyšší intenzitou.
 
Bezpečnost používání
Používání SPARROWBAG® je zcela bezpečné z několika aspektů. Výdrže jsou náročné a tvar je ergonomický: těžiště pytle je blízko těžiště těla, proto rozvíjí velmi efektivně svaly těla i z dlouhodobého hlediska a přitom chrání klouby proti přetížení. Jeho tvar bez ostrých rohů nebo tvrdého povrchu a náplň pohybující se uvnitř pytle nemohou způsobit žádnou újmu při jeho používání ani jeho uživateli, ani okolí. To je jeden z důvodů, proč ho doporučujeme pro dospívající a děti. Jeho skladování je jednoduché a bezpečné.
 
Jak pro začátečníky, tak pro pokročilé
Programy ke stažení, videa na našich stránkách a vizuální popis vám pomohou snadno si osvojit používání pytle a různé cviky s ním. Doporučuje se nejdříve seznámit se základními cviky a potom je rozšířit o doplňkové cviky. Další rady najdete pod menu Select sport (Zvolit sport), kde jsou ukázané jednotlivé cviky také pro pokročilé.
 
Podívejte se na naše nahraná videa, kde jsou ukázky mnoha cviků, stáhněte si svůj vlastní tréninkový program nebo si přečtěte více (read more) o výhodách, které má SPARROWBAG® a o jeho základních principech a koncepcích.
Doporučujeme metodu SPARROWBAG® fitness centrům a trenérům, kteří
 
považují za důležité poznávat nové cvičební trendy a metody a nabízejí je svým klientům. Součástí filozofie našich služeb je, že jejich zákazníci by neměli najít jen nové, vizuálně atraktivní cvičební metody, ale tyto metody musí být vysoce efektivní, protože to je klíč ke každému sportu.
Pro tělocvičny a osobní trenéry
Vysoce intenzivní cvičební cykly a pomůcka k jejich provádění
Hovoříme dnes o nejpopulárnější cvičební metodě, která je také nejintenzivnější. Cvičební cyklus SPARROWBAG® je snadno sestavitelný program. Cviky jsou jednoduché v jejich přípravě a sledování. Všechny cviky jsou prováděny s jedinou pomůckou, která poskytuje maximální stimuly pro svaly trupu a všeobecně vyrovnanou, zdravou rovnováhu motorických svalů a svalů držení těla.
 
Funkční trénink trupu / core training
Největší předností pískových pytlů SPARROWBAG® je, že v materiálu náplně dochází k mikro-pohybům aktivujícím svalové skupiny. Stabilizační funkce zajišťují efektivnější práci a rozvoj motorických svalů. Nejenže to zvyšuje výkon svalů, ale také zlepšuje koordinační schopnosti a správné držení těla. Dobře vypracovaný trup zajišťuje zdravý pohybový základ.
 
Činky, medicinbaly, kettlebelly mohou být bezpečně a efektivně nahrazeny pytli SPARROWBAG®
SPARROWBAG® má všechno k tomu, aby splňoval požadavky současného funkčního silového tréninku, což je cílem několika sportovních pomůcek a produktů na trhu. Cvičební cyklus s naším pískovým pytlem dosahuje vysoce intenzivní úroveň stimulace (puls v rozmezí 160-170 bpm). Odpočinkový čas je krácen a redukován k posunutí výdrže, čímž se zvyšují limity kyseliny mléčné vytvářené ve svalech. Při 8-14 opakováních jednotlivých cviků se svaly adaptují, společně s podstatným procesem spalováním tuku (400-500 kcal / 20 min).
 
Efektivní sportovní pomůcka pro rozvoj stabilizačních svalů
Funkčnost má klíčovou důležitost pro stanovení rovnováhy mezi stabilizačními a motorickými svaly, protože spolupráce těchto dvou skupin vytváří kvalitu pohybu. Je dobře známo, že nejúčinnější pomůckou pro rozvoj stabilizačních svalů je pytel s pískem. V případě SPARROWBAG® jej dostanete v jedinečném designu, bez úchopů. Zacházení s ním je náročnější, společně s pohybující se pískovou náplní zajišťuje optimální rozvoj struktury stabilizačních svalů těla.
 
Podporuje optimální držení těla
Díky svému jedinečnému ergonomickému tvaru SPARROWBAG® není nutné držet po celou dobu cvičení, protože mnoho cviků je možné dělat bez držení. Pytel leží na různých částech těla, což umožňuje odpočinek pro paže. Na základě provádění cviků blízko osy těžiště těla (páteře), nejsou klouby přetěžované a svaly jsou maximálně zatížené.

SPARROWBAG® může být používán více osobami současně (nevyžaduje příliš mnoho místa a žádné další posilovací stroje)
Cvičební cyklus prováděný s pytlem má přednost v tom, že je snadné jej zorganizovat, což je klíčovým aspektem pro trenéry, kteří chtějí pracovat ve skupinách. Protože je nenáročný na čas a snadno se používá, je vynikající doplňkovou pomůckou pro silový trénink.
 
SPARROWBIC – Nová výzva pro příznivce aerobiku!
Nejdůležitější je, že SPARROWBAG® je motivující základní pomůckou pro skupinové programy aerobiku, rozvíjející nejen silovou odolnost, ale také vynikající pro tvarování postavy, spalování tuku a tonizaci svalů.
 
Přečtěte si více o této nové metodě nebo se staňte cvičitelem SPARROWBICu. Více informací zde!
 
Podívejte se na naše nahraná videa, kde jsou ukázky mnoha cviků, nebo si přečtěte více (read more) o výhodách, které má SPARROWBAG®.
Doporučujeme naši metodu sportovcům a trenérům, kteří
 
si přejí zvýšit kvalitu silového cvičení systematickým rozvojem stabilizačních svalů těla a zajímají se o nové, inovační tréninkové metody na vědeckém základě některých klíčových atributů.

Pro profesionální sportovce a trenéry
SPARROWBAG® jako tréninková metoda
 • Funkce:
  Aktivní zapojení stabilizačních svalových skupin v silovém tréninku, se zlepšením funkce motorických svalů. Zvyšuje se celková úroveň síly s vyšším výkonem těchto různých svalových skupin společně propojených. Svaly trupu se také adaptují na nový druh zátěže, známý ve sportovní vědě jako „Core training”.
 • Časově efektivní cvičební programy:
  Tato metoda umožňuje významné úspory času pro daný sport. Poskytuje možnost efektivně reorganizovat silový trénink i související programy a otevírá nové cesty ke zvýšení kvality kondičního programu.
 • Výhody pro plánování a organizování:
  Jsou nabízeny jednoduché cvičební programy jako vysoce efektivní cvičební cykly pro skupiny pod dohledem trenéra.
 
Pytel s pískem SPARROWBAG® jako náčiní
 • Žádné vnější úchyty:
  Na rozdíl od jiných cvičebních pomůcek, tvar pytle SPARROWBAG® umožňuje náročnější provedení cviků, které je tak efektivnější. Úroveň obtížnosti je zvyšována nejen váhou.
 • Ergonomický tvar s pískovou náplní:
  Tvar přizpůsobený tělu s nestabilní náplní písku vytváří náročnější tréninkovou pomůcku, která zvyšuje funkčnost tréninku.
 • Progresivní zvyšování zátěže:
  Můžete jednoduše zvyšovat zátěž přidáním náplně a tím zvyšovat obtížnost cvičení SPARROWBAG®, to nabízí další možnosti adaptace vašeho těla.
 • Bezpečnost:
  Vzhledem ke své homogenitě je pytel bezpečný i při používání s dynamickými pohyby. Dalším bezpečnostním faktorem je, že se obtížně drží, což znemožňuje použití váhy neodpovídající síle rukou a tím brání přetížení.
 • Přátelskost:
  Děti i invalidní osoby mohou efektivně trénovat funkční sílu a zvyšovat rozsah pohybu.
 • Nenáročný na prostor a náklady:
  Je velmi nenáročný co se týče nákladů a prostoru ve srovnání s jinými sportovními pomůckami.
 
Podívejte se na naše nahraná videa, kde jsou ukázky mnoha cviků, nebo si přečtěte více (read more) o výhodách, které má SPARROWBAG®.